Kedem Center- City of David, Jerusalem

עמותת אלע"ד (בתכנון)

מרכז תרבות וכינוס מול חומות העיר העתיקה בירושלים, מעל עיר דוד הקדומה, בשטח כולל בן 20,000 מ"ר בתכנון רחמימוב אדריכלים. המבנה מתוכנן מעל חפירות ארכיאולוגיות מתקופת המלך דוד.


שלד הבנין מתוכנן מקירות בטון עם חיפוי אבן, תקרות בטון דרוך ומבוסס על כלונסאות עמוקים שישמשו כעמודי תמיכה מעל האתר הארכיאולוגי ולגישת מבקרים בו.

מעל קומת הארכיאולוגיה מתוכננים חללים לאירועים ולהתכנסות, אודיטוריום, חדרי תצוגה, משרדים ומרפסת תצפית אל העיר העתיקה. בדופן הגובלת עם הכביש המקביל לחומות, מתוכנן חניון מכוניות אוטומטי תת קרקעי, לנוחיות המבקרים.

שולי האתר ידופנו סביב באמצעות כלונסאות וקורות פלדה, להגנה ולתמיכת הקרקע והבינוי הקיימים מסביב לאתר החפור.

Copyright © 2019 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group