Masada West

מרכז מבקרים ומוזיאון בצידו המערבי של אתר מצדה ההיסטורי. הפרויקט כולל גם אודיטוריום בזווית הפונה אל המיצג האורקולי המוקרן על ההר. במבנה, עמדת מודיעין לשרותי המטייל, מרכז מידע ואיזור התכנסות וגישה אל מסלולי ההר והסביבה. השבילים בסביבת המבנה מוגבהים מעל הטופוגרפיה הקיימת בשל זרימת מים וסחף בעת שטפונות המבנה בשטח של כ1,600 מ"ר ומחופה באבן מקומית לקבלת מראה מדברי בנטמע בשטח
Copyright © 2020 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group