School of Marine Sciences - Michmoret

מדרשת רופין - שלב א

קמפוס למדעי הים ממוקם על רצועת החוף במכמורת. שטח מבני הקמפוס מגיע לכ-12,000 מ"ר ותוכנן ע"י רחמימוב אדריכלים.
 

הפרויקט מחולק ל-9 אגפים נפרדים המתחברים ביניהם באמצעות פרוזדור אורכי ויוצרים חצר פנימית הפתוחה אל הים. האגפים מכילים חדרי מעבדות, כיתות לימוד, משרדים, חדרי התכנסות ואודיטוריום.

המבנים ייבנו מבטון חשוף בעל פיגמנט לבן חולי בגוונים משתנים. לשם כך תוכננו קירות הבטון קונסטרוקטיביים עם רשת פלדת זיון חיצונית כפולה: קונסטרוקטיבית, וכנגד סדיקה. רשת זו נועדה למנוע סדקים וחדירת לחות אל הבטון הקונסטרוקטיבי ומכאן, היווצרות חלודה על גבי פלדת הזיון.

המעברים שבפרוזדור ייקורו באמצעות פרגולת עץ. גגות הבטון של האגפים ישולבו פתחי אור מקונסטרוקציית פלדה קלה וזכוכית.

מבנה האודיטוריום מורכב מקירות בטון בקו מעוגל עם פתחים אורכיים הפונים אל הים. המבנה מקורה באמצעות כיסוי קל, הנשען על גבי קורות קשת מעץ רב שכבתי, לקבלת מראה קונכייתי.

שטח האודיטוריום כ- 700 מ"ר ומכיל כ-300 מקומות ישיבה, כולל יציע קונזולי הנתלה מקירות הבטון.

Copyright © 2017 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group