Bloomfield Science Museum

קריית המוזיאונים, ירושלים, 2001 (חלק ב') 1991 (חלק א')

המוזיאון משמש לפעילות בתחום המדע ונבנה ב-3 שלבים על שטח כולל של כ- 9,500 מ"ר. המוזיאון בנוי משלד בטון עם חיפוי אבן, מסכי קונסטרוקציית פלדה מרחבית וזכוכית.

פנים המוזיאון מורכב מאגפים וחללים שונים הן לתצוגה והן לפעילויות קבוצתיות של המבקרים. בין החללים מחברים גשרי פלדה ומעברים. קונסטרוקציית המבנה, כולל מסגרות הבטון והגגות תוכננו לתליית מיצגים שונים, בכפוף לאופי התערוכות והנושאים המוצגים במוזיאון.

Copyright © 2023 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group