אבן יקרה פיקוד מרכז

5,000 מ"ר מבנה מפקדה מוגן ומבוצר תת קרקעי

Copyright © 2021 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group