Bank of Israel, Jerusalem

אדריכל השיפוץ: צבי דונסקי

מבנה בנק ישראל מהווה חלק מקריית הממשלה בירושלים.. הבניין תוכנן בסוף שנות ה 70, ע"י האדריכלים אריה ואלדר שרון והמהנדס לואיס לבטון, בתור המהנדס הראשי מטעמו של משרד המהנדסים, אוסקר סירקוביץ'.

למבנה הראשי בשטח כ-20,000 מ"ר מראה של פירמידה הפוכה מוארכת ובמרכזו חלל פטיו המחלק אותו לשני אגפים אורכיים. החלל המרכזי מקורה בגג קל שקוף. מרפסות נסתרות מצויות בקומה השביעית והאחרונה..

המבנה כולל קומות משרדים, חללי עבודה, חדר אוכל, ספריה וחדרי כספות בקומת המרתף של הבנק. הקומה השביעית משמשת בין היתר, מקום מושבו של הנגיד. שלד הבטון נדרך כולו באמצעות כבלי דריכה ללא תפרי התפשטות, בשל צורתו הייחודית. קומות המבנה צומחות כלפי חוץ ונתמכות על גבי מערכת קורות ועמודים המלווים את חזיתותיו כלפי חוץ . בשל האקסצנטריות של מרכז העמודים מן האנך - נדרכו העמודים ליצירת פעולת מסגרת קשיחה ועמידה גם כנגד כוחות אופקיים. הבניין מחופה באבן.

תכנון השיפוץ הנעשה כעת על ידי האדריכל צבי דונסקי ולבטון מהנדסים, מביא בחשבון את פתרון הקונסטרוקציה המורכב של השלד. תכנון שדרוג המבנה נעשה תחת פיקוח הנדסי קפדני למניעת ערעור יציבותו. שיפוץ זה מאפשר בין היתר לבצע עבודות חיזוק השלד, במידת הצורך וקירובו ככל שניתן לתקנים העדכניים.

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group