David Yellin Auditorium

ירושלים, 1996

למבנה המכללה הישן נוסף בצמוד אודיטוריום רחב ידיים בשטח של כ-2,000 מ"ר.
 
 

מבנה האודיטוריום מצולע בעל 8 פאות קונסטרוקטיביות מבטון מזוין עם חיפוי אבן, את חלל המבנה מקרה קונסטרוקציית פלדה מרחבית, תוצרת חברת DS הספרדית. הטריבונות תוכננו מבטון ומעליהן נוספה גלריה השעונה על גבי חזיתות המבנה. נפתחה גישה מהבניין הישן אל האודיטוריום ונוספו מערכת מדרגות ומעלית.

Copyright © 2023 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group