Bezalel Academy of Art and Design

ירושלים, מגרש הרוסים, שלב 1

להחלטת המזמין הוחלפו האדריכלים בפרוייקט זה ונבחר משרד SANNA מטוקיו, קזויו סאג'ימה ורו נישיזאווה בשיתוף משרד ישראלי, ניר קוץ אדריכלים מתל אביב


הבניין המשתרע על שטח של 45,000 מ"ר + 10,000 מ"ר חניון תת קרקעי, תוכנן במרכז ירושלים וכולל כיתות לימוד וסטודיו, משרדים, אודיטוריום, סדנאות, אזור תפעולי וחניון תת קרקעי. הבניין יבטל את ההפרדה המסורתית בין שמונה המחלקות השונות באקדמיה ויאפשר מעורבות חברתית ותרבותית פעילה יותר שלה בעיר.

המבנה מורכב מ-9 ליבות בטון ומעל 100 עמודים המפוזרים באופן א-סימטרי במפתחים של 9 מטרים ותקרות זיזיות המעניקות למבנה מראה ייחודי.
הליבות בנויות מבטון מזוין, בעוד שאר הבניין מוקף בקירות מסך.

תכנון קונסטרוקציה מלא למכרז המקורי.

עם השלמת שלב החפירה, סוכם כי מהנדס אחר ילווה את ביצוע השלד ובאחריותו.

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group