Bezalel Academy of Art and Design

ירושלים, מגרש הרוסים, שלב 1

הפרויקט, פרי תחרות בינלאומית במתכונתו הראשונה, כלל כ-50,000 מ"ר של חללי סטודיו, סדנאות, כיתות אומן, משרדים, אודיטוריום וכד'.
 

הפרויקט נחלק ל-2 מבנים ראשיים, המחוברים ביניהם במערכת תת קרקעית של מעברים ופונקציות נלוות אחרות. מתחת להם – חניון תת קרקעי בן קומה אחת.

המבנים תוכננו מבטון מזוין עם ציפוי אבן בהנחה אופקית. חזיתות המבנה נקרעו פתחי אור מרובעים בגדלים משתנים ובמיקום רנדומאלי, אשר בחלקם אף כוסו במדפי אבן אלה, לחדירת אור טבעי וקבלת שקיפות אל החוץ. המבנה תוכנן ברובו כמבנה ירוק על פי תקן אירופאי, בין היתר תוכננו גגות המבנה הצפוני לקבלת גינון.

קונסטרוקציית רוב התקרות של המבנים העיקריים תוכננה מבטון מזוין דרוך ללא קורות, ולרוב כפעולת מסגרת המשתפת את חזיתות המבנה כסמך עיקרי.

  • להחלטת המזמין הוחלפו האדריכלים בפרויקט זה ונבחר משרד SANAA מטוקיו, קזויו סאג'ימה ורו נישיזאווה, בשיתוף משרד אדריכלים ישראלי, ניר-קוץ אדריכלים.

 

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group