Cable Car Terminal Stations - Masada

תוכננו ונבנו 2 תחנות רכבל באתר מצדה החולש על ים המלח. תחנות הרכבל מאפשרת נגישות נוחה אל רום ההר, המצוי כ-300 מ' מעל התחנה התחתונה.

התחנות תוכננו בשיתוף פעולה עם חברת "Von-Roll"השוויצרית, שהייתה אחראית על המיכון ותאי הרכבל ל-80 איש כל אחד.

התחנה העליונה נבנתה על הצלע התלולה של ההר. בהעדר נגישות לכלים כבדים היה על הקבלן לבצע עבודת חציבה וביסוס הרפסודה, באמצעות הקמת מערכת פיגומים התלויה על דופן ההר. התחנה עצמה עשויה קונסטרוקציית פלדה עם רציף בטון מוחלק. עומסים אנכיים ואופקיים של תא הרכבל וכבלי השינוע מוחזקים באמצעות 2 עוגני קרקע אל תוך ההר שנדרכו כל אחד לכוח בן 600 טון.

התחנה התחתונה נבנתה למרגלות ההר, שטחה מגיע לכ-1,000 מ"ר וצמודה אל מבואת המבקרים באתר. בשלד הבניין משולבים חיפוי אבן, טיח סטוקו, וכן משרביות להצללה.

תחנות אלה מאפשרות נגישות לנכים אל רום ההר באמצעות גשר להולכי רגל המחבר מהתחנה העליונה אל האתר עצמו.

Copyright © 2023 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group