Central Bureau of Statistics, Jerusalem

ירושלים

מבנה משרדים וחניון בשטח כולל של כ-45,000 מ"ר. האתר דופן באמצעות כלונסאות מ-3 צדדיו על מנת להגן על הכביש הקיים בחזית ומבנים סמוכים מצידיו.

כמחצית משטח המבנה מתפרש על ארבעה אגפים  בני 10 קומות, הנתמכים על גבי תקרת טרנספורמציה דרוכה המשמשת כבסיס. מתחת לתקרה זו ומטה, מצויות קומות החניון.

תקרות הבניין בוצעו ללא תפר התפשטות וברובן עשויות מלוחות בטון דרוכים מתועשים. חזיתות המבנה וקורות בטון פנימיות משמשות כסמכים עיקריים לבניין.

חזיתות הבניין מצופות אבן ומסכי זכוכית.

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group