Einstein Museum

מוזיאון איינשטיין
מוזיאון וארכיב לאוניברסיטה העברית לזכר ולהנצחה של הפיזיכאי המפורסם דר אלברט איינשטיין

.צורת המוזיאון הוא מבנה 'מפותל' עם קירות מורכבים משופעים בשני כיוונים , וקירות מסף אלגנטים מזכוכים המוזיאון כולל 3 מפלסים עם מרחב פתוח , אודיטוריאום , ספרייה ומרחב לימודי למען האורחים.

המבנה בעל גיאומטריה מיוחדת, עם גג משופע שמעל מרפסת רחבה שמשקיף על הפיתוח הנופי.

חומרי בנייה כוללים בטון מזויין , גג מרחבי ממסבך פלדה ותקרות דרוכות אחר.
Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group