Library, David Yellin College

ירושלים, 1993

מכללת דוד ילין נבנתה בתחילת המאה הקודמת. כוונת ההנהלה הייתה להוסיף קומה מעל אגפי המכללה ולהקים ספריה חדשה לשימוש הסטודנטים.


מאחר ושלד המבנה הישן נעדר יכולת לקבל עומסים חדשים, לרבות עומסים כבדים של ספריה, תוכננה מערכת עמודים קונסטרוקטיבית עצמאית מבטון מזוין, בצמוד לחזית הפנימית של האגף וחוזקו יסודות וקירות החזיתות בהתאם, באמצעות כלונסאות קטני קוטר (מיניפיילים) ויציקות בטון אנכיות מעליהם.

על מנת למנוע עומס יתר על גג האגף הקיים בעומסי הספרייה החדשה, נתלו מדפי הספרים מתקרת הבטון של הגג החדש ונוצר מראה של ספריות סדורות המרחפות מעל הרצפה.

בין קומות החדשות של האגפים, הורחב מבנה הכניסה של המכללה ונוספה קומה מעליו.

Copyright © 2023 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group