Hyatt Regency Hotel (Dan Hotel)- Mount Scopus, Jerusalem

ירושלים, 1986

המלון במבנה פירמידה מדורגת, משתרע על מדרון המשקיף אל העיר העתיקה. שטח המלון כ-75,000 מ"ר. במלון כ-600 חדרי אירוח, ספא, בריכה חיצונית וחניון תת קרקעי.

חדרי המלון נבנו באמצעות קירות פריקסט קונסטרוקטיביים דקים, אשר חוברו ביניהם ואל התקרות באמצעות יציקות בטון, לקבלת חיבור נסתר וקווי גמר נקי לעין. קירות קונסטרוקטיביים אלה תוכננו לפעול כמסגרות התומכות זו את זו ואת תקרות המפלסים.

לובי הכניסה למלון הוא חלל בן 5 קומות המהווה את ראש הפירמידה. מפלסי החדרים בהיקף המלון, ניתלו אל קורות הגג ותוכננו כפעולת מסגרת מרחבית דרוכה.

Copyright © 2023 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group