David Yellin College

ירושלים

הפרויקט נבנה בצמוד למבנה מכללת דוד ילין, ההיסטורי הישן. באגף החדש בשטח של כ-14,000 מ"ר תוכנן חניון תת קרקעי בן 3 קומות ומעליו, כיתות לימוד, משרדים, אולם התכנסות וקפיטריה.

עבור החניון בוצעה עבודת חפירה ודיפון מורכבת ועומקה כ-19 מ', המגנה על מבנה המכללה ובנייני המגורים המצויים בהיקף לאתר.

קונסטרוקציית הבניין עשויה בטון מזוין עם חיפוי אבן. בקומות העליונות שמעל מפלס הכניסה, שולבה קונסטרוקציית פלדה נושאת, ליצירת נסיגה של החזיתות הפתוחות בין קומה לקומה.

Copyright © 2023 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group