Library, Mekif A. Ashdod

אשדוד, 2003

בניה והסבה לספריה של חלל קיים באולם בית ספר מקיף א באשדוד. הגבלת הגובה של החלל אילצה תכנון של פתרון קונסטרוקציה מינימליסטית לגלריית הספרייה, ומצומצם ככל שניתן.

הפתרון כלל קורות פלדה היקפיות השעונות על עמודי פלדה, ומדרך יצוק מבטון מזוין מוחלק, המהווה גמר לרצפה.

הסבה לספריה כללה גם חיזוק יסודות קיימים ברצפת המבנה וקירות היקפיים.

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group