Margalit Hasharon Mall

מרכז קניות ובילוי, בשטח כולל בן 20,000 מ"ר. במבנה כלולים שטחי הסעדה, בתי קולנוע וחנויות. בקומה התחתונה בוצע דיפון בהיקף הבניין להגנה על הכביש הקיים ולהכשרת חניון תת קרקעי וחדרים טכניים.

המבנה בנוי מבטון מזוין עם תקרות בטון ולוחות דרוכים מתועשים. את השדרה הראשית מקרה גג מקונסטרוקציית מתכת קלה וזכוכית.

Copyright © 2023 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group