Masada West

הפרויקט כולל (בשלב א') מרכז מבקרים ,טריבונות ל3000 איש וחניון. במבנה יש עמדת מודיעין לשרותי המטייל, מרכז מידע ואיזור התכנסות וגישה אל מסלולי ההר והסביבה.

השבילים בסביבת המבנה מוגבהים מעל הטופוגרפיה הקיימת בשל זרימת מים וסחף בעת שטפונות המבנה מחופה באבן מקומית לקבלת מראה מדברי בנטמע בשטח

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group