Military Storage and Logistics base, Nahshonim

בסיס אחסנה יבשה המשתרע על שטח של כ-1,600,000 מ"ר. במבט על, נראה הבסיס כמעגל המחולק לגזרות. בין הגזרות מבדילים קירות פיתוח, שבילים וכבישי גישה אל מרכז המחנה.
 

הבסיס בוצע בשיתוף עם משרד הביטחון האמריקאי (COE). הבסיס משמש לאחסנה לטווח ארוך של ציוד צבאי, כלים ורכבים מסוגים שונים, בשיטת אחסנה יבשה.

לשם כך תוכננו ובוצעו כ-200,000 מ"ר של מבני אחסנה, עשויים רובם מבטון מזוין וקבורים חלקית באדמה, עליהם מקרה גג מקונסטרוקציית פלדה מרחבית או מסגרות קונבנציונליות מפלדה, המגשרים על המפתחים הגדולים. במבנים נדרשה אטימה מוחלטת נגד אויר או לחות, כולל אמצעי בקרה ומדידה.

הבסיס כולל גם מבני משרדים ומגורים במרכז המחנה, כמו כן, סככות, מחסנים ומתקני טיפול ואחזקה.

הפרוייקט הושלם בשיטת B-O-T ע"י הקבלן הזוכה. 

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group