Monument for Ethiopian immigrants - Mount Herzl

ירושלים

עבודת פיתוח שטח בהר הזיכרון - הר הרצל עבור משרד הבטחון, לזכר עולי אתיופיה אשר ניספו בעת ניסיונם להגיע לארץ ישראל דרך המדבר.
 

האתר משתרע על שטח של כ-3 דונם. בשטח הוקמו מונוליתים מבטון חשוף, המסמלים את בקתות הקש בהן התגוררו האתיופים. קירות תמך מבטון מזוין נבנו בשולי האתר, ליצירת חצר התכנסות עבור העדה האתיופית בימי הזכרון. השטח מגונן במדשאות צמחיה נמוכה ועצים.

Copyright © 2023 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group