Pedestrian Bridge - Hebron Road

ירושלים

הגשר מתוח מעל ציר תנועה ראשי דו מסלולי המוביל מדרום העיר למרכזה. הגשר תוכנן ובוצע במקור ב-1981


פתרון השלד היה מדרך בטון הנתון על גבי קורה אורכית דרוכה. הקורה נתמכה בקצותיה על גבי עמודי בטון ואבן רחבים, משני צידי הכביש, אשר באחד מהם בוצע מהלך מדרגות ספירלי היורד אל המדרכה.

עקב פגיעת רכב כבד בקורת הגשר, הוחלפה קורת הבטון. פתרון החלופי לגשר תוכנן מקונסטרוקציית פלדה מרחבית שבוצעה ע"י חברת MERO הגרמנית. הפתרון כולל מערכת מרחבית של מוטות מתיחה, עליהם נתלה מדרך הליכה דק מבטון, שנוצק על גבי פחים קונסטרוקטיביים מפלדה.

פתרון זה מנע הריסה של עמודי הסמך והיסודות הקיימים מצידי הכביש ונעשה שימוש בהם עבור הגשר החדש, תוך שמירה על איזון ותכולת עומסים זהה לזו שהייתה.

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group