Prototype Bridge

גשר אב-טיפוס
.גשר חדשני אב-טיפוס, כולל מדריגות ספירליות כפולות, עם מעלית ומעקות אלגנטיות מזכוכית

תוכנית העמדה של הגשר הוא מוקטן דרך שימוש ברעיון של מדריגות ספירליות כפולות, שמאפשר גישה נוחה בסביבות הגשר ומעבר בטוח ויעיל מעל פסי רכבות ובצמתים עמוסים

רעיון הגשר הוא חלק מ LABATON SOLUTIONS שמספק פתרונות בסוגיות שונות של הנדסה אזרחית

הגשר מתוכנן עם מדריגות רגילות (ורעיונית עם דרגנוע מכני ספירלית).

הגשר בתהליך קבלת פטנט רשום.

Bridge Prototype - Video

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group