Rehabilitation Hospital, Elwyn

ירושלים

הפרויקט משמש מרכז חינוך ושיקום לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים ותוכנן ע"י ספדיה אדריכלים.


המתחם שבוצע משתרע על שטח בן כ-3,000 מ"ר ומחולק ל-3 אגפים: מבנה מנהלה מרכזי ושני אגפים צדדיים המשמשים כיתות לימוד, סדנאות ושיקום.

שלד הפרויקט מורכב מתקרות וקירות בטון עם חיפוי אבן. בקומה העליונה של האגפים נקרעו בחזיתות ובגג, חריצי תאורה טבעית ואלה מחופים בקונסטרוקציה קלה עם חיפוי זכוכית ואבץ. בפיתוח בסביבת המבנה נכללו קירות תמך בקווים מעוגלים שיצרו חצרות לפעילות, גינון וצמחיה.

מבנה זה מהווה שלב ראשון מהפרויקט הראשי הכולל כ-20,000 מ"ר.

Copyright © 2023 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group