The Jerusalem Post

רוממה, ירושלים

המבנה הוקם עבור עיתון ה"ג'רוזלם פוסט". הבניין מכיל משרדים, חדרי עריכה, חדרי עיתונאים וכד'.בנוסף הוקם בית דפוס בו חלל המתנשא לגובה 3 קומות.

בחלל זה גם קומת מרתף עבור ביסוס מיוחד למכונת הדפוס. בוצעו בסיסים מבטון על גבי הרצפה, לקליטה והשענת מכונת הדפוס הכבדה. רצפת וקירות חלל אזור הדפוס נותקו מאזור המשרדים באמצעות תפר התפשטות, למניעת מעבר ויברציות ממכונת הדפוס אל קומות המשרדים והפונקציות האחרות.

מבנה חדש זה הוקם בצמוד למבנה הישן של מערכת העיתון, על כן בוצעה בנוסף מערכת כלונסאות דיפון להגנה עליו.

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group