The Rabin Judaic Studies Campus

האוניברסיטה העברית – הר הצופים

מבנה הקמפוס בתכנון רחמימוב אדריכלים, משתרע על פני 9,000 מ"ר. המבנה מורכב מ-3 אגפים מדורגים המתחברים אל המבנה הראשי בן 7 קומות, דרך מבואה המתנשאת לכל גובה הבניין החל מקומת הכניסה.
 

החלל מהווה מעין קופסת אור המורכבת מקונסטרוקציית פלדה וזכוכית, היוצרת שקיפות אל הנוף במזרח ומכניסה אור אל קומות המבנה.

הבניין בנוי על שפך תלול שנגרם מפסולת בנין. בשל טיב הקרקע, בוצע קיר דיפון באמצעות כלונסאות עמוקים ועוגני דריכה, אשר תמכו את הקרקע ואפשרו חפירת האתר לשם ביצוע רפסודת ביסוס דרוכה ושעונה על גבי כלונסאות ביסוס.

קיר הדיפון מנע פעולת כוחות אופקיים מהקרקע על הבניין ובשל ההפרדה בינו לבניין נוצרה מעין מנהרת שרות, בה עוברות כל צנרת המערכות ותשתיות אחרות של הבניין המתפצלות בין קומות המבנה.

קונסטרוקציית המבנה עשויה בטון עם ציפוי אבן וכן קונסטרוקציית פלדה למסך השקוף. תקרות הבניין נדרכו מקצה אל קצה למניעת תפר התפשטות בין חלקיו.

האגפים משמשים כמשרדים לחוקרים ולמרצים. המבנה הראשי מכיל חדרי לימוד, אולם התכנסות בן 125 מקומות וכן אודיטוריום מדורג בקומה העליונה בן 250 מקומות. בקצה הבניין הראשי ממוקמת הספרייה, המקורה בכיפת נחושת השעונה על גבי קונסטרוקציה רדיאלית, זיזית מעץ רב שכבתי.

Copyright © 2024 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group