בניין לוז - הר חוצבים

מבנה משרדים - 40,000 מ"ר של משרדי הייטק, אולמות עבודה וחניון

Copyright © 2021 - Luis Labaton & Partners Civil Engineers
created by Mark Media Group